Etterfølgelse

Etterfølgelse

Høsten 2022 vil undervisningen i gudstjenester og gruppesamlinger ha tema Etterfølgelse.

Vi vil være en generasjonsmenighet som hjelper mennesker til etterfølgelse av Jesus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verden. Eldsterådet har over tid arbeidet med hva det innebærer og ønsker å bruke høsten til en “trosopplæring” for voksne. Vi er en menighet der mennesker har etterfulgt Jesus i mange år, mens flere og flere har mindre erfaring. Vi tror på erfaringsoverføring på tvers av generasjoner og aldre og håper at dette kan skje denne høsten. Hva betyr det å følge etter Jesus i vår tid? Som menighet har vi definert etterfølgelse ut fra følgende seks ord: Elske Gud, Elske hverandre, Bevege verden. Undervisningen høsten 2022 og nyåret 2023 vil gi hjelp til å forstå hva dette betyr personlig for oss og hvordan vi kan hjelpe hverandre til etterfølgelse. Undervisning fra gudstjeneste og eget gruppeopplegg vil bli utarbeidet til hvert tema som du under de ulike hovedoverskriftene.

Identitet
Intimitet
Integritet

Tilhørighet
Tilgivelse
Tjeneste

Agenda
Ansvar
Arena