Hånes Frikirke

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Hånes Frikirke

Hånes Frikirke

Gudstjenester og interne arrangementer

Starten på fastetiden

26. februar
kl. 20.00 – 21.00
Sted: kirkesalen

Gudstjeneste

kl. 11.00 – 12.30
Taler: Deltagere fra Creative sør deler 

Gudstjeneste

kl. 11.00 – 12.30
Taler: Andreas Magnus

Medlemskurse

Dato: ikke bestemt
Tid: Etter gudstjenesten
Klikk her for påmelding