Hånes Frikirke

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Hånes Frikirke

Hånes Frikirke

Gudstjenester og interne arrangementer

Gudstjeneste

Søndag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Kristian Landro

Gudstjeneste

Søndag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Øivind Augland

Gudstjeneste

Julaften
kl. 15.00 – 16.00

Gudstjeneste

2. juledag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Stian Hansen