Hånes Frikirke

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Hånes Frikirke

Hånes Frikirke

Gudstjenester og interne arrangementer

Gudstjeneste

Søndag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Øivind Augland

Gudstjeneste

Julaften
kl. 15.00 – 16.00

Gudstjeneste

2. juledag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Stian Hansen

8. februar 2020

Ekteparkonferansen er et årlig arrangement i regi av Familiefokus Vest Agder. Innholdet og fokus varierer, men rammen er den samme. På lørdagen varer det fra kl. 10 og holder på til kl.20. På søndagen begynner det kl. 10 og varer til 16:30. Overnatting ordner deltakerne selv. Det er et variert program med undervisning, aktiviteter, god mat, samtaler og oppgaver for dere som par.

For mer info: https://www.facebook.com/events/2051535558217509/ 

For påmelding: https://www.checkin.no/event/21316/ekteparkonferansen-2020