Møter og gudstjenester

Kveldsmøte

Søndag 26. mars kl. 19.00.

Gudstjeneste

kl. 11.00 – 12.30
Taler: Vandregudstjeneste

Kommende arrangementer

Felles påskemåltid - Skjærtorsdag

Forbønnsemner

Har du noen bønneemner som du ønsker vi skal be for?
Klikk her for å skrive de inn