Hånes Frikirke

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Hånes Frikirke

Hånes Frikirke

Gudstjenester og interne arrangementer

Generasjons-gudstjeneste

Søndag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Ingunn Magnus

Gudstjeneste

Søndag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Monica Røsnes

Konfirmasjons-gudstjeneste

Lørdag
kl. 11.00 – 12.30

Gudstjeneste

Søndag
kl. 11.00 – 12.30
Taler: Alv Magnus