Ledelse-ansatte

Menighetens ledelse

Ansatte

Øivind Augland

Daglig leder – 25% frivillig
95 04 22 60
oivind.augland@haanesfrikirke.no

Ledelse: Visjonær ledelse, overordnet struktur og følge opp  ansatte og medarbeidere.

Lede stabssamlinger , medarbeider samlinger, forberede  menighetsråd og menighetsmøter.

Kontaktperson i forhold til Oasen skole og solkollen barnehage

Stian Hansen

Pastor – 50%
40 38 25 54
stian.hansen@haanesfrikirke.no

Gudstjenestene del 2. + forkynnelse

Pastoral veiledning og kirkelige handlinger.

Kontaktperson for samtaler fra stab sin side.

Rep. HF tverrkirkelig sammenheng og Frikirken

Frimat og seniorarbeid, unge voksne.

Kontortid (Tirsdag 0900 – 1200)
Team virksomhet

Ingunn Magnus

Familiearbeider – 60%
40 42 97 46
ingunnmagnus@hotmail.com

Familiegruppene

Awana – Søndagskolen + Push.

Åpent hus, Lede og gjennomføre

Kaffe Kos, Menighetstur

Forkynnelse
Team virksomhet

Henrik Timenes

Administrativ leder – 25%
90 21 41 96
henrik.timenes@haanesfrikirke.no

Daglig drift

økonomien

Teknisk support

Web og informasjon
Systemer

Maria Timenes

Ungdomspastor – 50%
41 69 10 86 
maria.timenes@haanesfrikirke.no

FRIK samlinger 2 hver lørdag

FRIK Gutte- og jente hus annenhver uke.

Ledertrening

Konfirmantarbeid

Forkynnelse
Team virksomhet

Peter Nasralla

Musikkarbeider – 30%
41 23 94 73
peter-nasra@hotmail.com

Lovsang i GT + andre arrangementer

Lovsang i Frik

Utvikle musikere og sangere

Ansvar utstyr og scene

Elias Røsnes

Lærling barne og ungdomsarbeider – 60%
98 03 49 82
Eliasros@icloud.com

​Barne og ungdomsarbeid

Erna Kjetså

Omsorgsveileder (frivillig)
90 78 85 84
erna.kjetsa@haanesfrikirke.no

Veiledning og samtaler/ oppfølging av varig karakter.

Rådgiver  i utvikling av grupper. Med i menighetens veiledningstjeneste.

Oppfølging av årsdager 75,80,85,90
På henvendelse besøkstjeneste

Helga Dvergsnes

Kontormedarbeider (frivillig)


Drift og adm

Eldsteråd

Håvard Haugland
41 41 84 00
havardhaugland@gmail.com
Leder av eldsteråd

Andreas Magnus
98 42 92 22 
 k.a.magnus@gmail.com

Stian Hansen
40 38 25 54
stian.hansen@haanesfrikirke.no

Monica Røsnes
98 42 57 65
monicaros72@icloud.com

Øivind Augland
95 04 22 60
oivind.augland@haanesfrikirke.no

Diakonråd

Kenneth Timenes
91 74 56 23
ktimenes@online.no
Leder av diakonrådet

Linda Augland
47 85 70 89
linda.s.augland@gmail.com

Frode Høyland
90 54 76 78
frode@hoyland.net