Ledelse-ansatte

Menighetens ledelse

Ansatte

Øivind Augland

Daglig leder – 25% frivillig
95 04 22 60
oivind.augland@haanesfrikirke.no

Ledelse: Visjonær ledelse, overordnet struktur og følge opp  ansatte og medarbeidere.

Lede stabssamlinger , medarbeider samlinger, forberede  menighetsråd og menighetsmøter.

Kontaktperson i forhold til Oasen skole og solkollen barnehage

Stian Hansen

Pastor – 80%
40 38 25 54
stian.hansen@haanesfrikirke.no

Gudstjenestene del 2. + forkynnelse

Pastoral veiledning og kirkelige handlinger.

Kontaktperson for samtaler fra stab sin side.

Rep. HF tverrkirkelig sammenheng og Frikirken

Frimat og seniorarbeid, unge voksne.

Kontortid (Tirsdag 0900 – 1200)
Team virksomhet

Ingunn Magnus

Familiearbeider – 60%
40 42 97 46
ingunn.magnus@haanesfrikirke.no

Familiegruppene

Awana – Søndagskolen + Push.

Åpent hus, Lede og gjennomføre

Kaffe Kos, Menighetstur

Forkynnelse
Team virksomhet

Henrik Timenes

Administrasjonsleder – 20%
90 21 41 96
henrik.timenes@haanesfrikirke.no

Daglig drift

Økonomi

Teknisk support

Web og informasjon

Systemer

Bendik Storøy Hermansen

Ungdomsarbeider – 30%
911 15 294
bendik.hermansen@haanesfrikirke.no

FRIK samlinger 2 hver lørdag

FRIK Gutte- og jente hus annenhver uke.

Ledertrening

Unge voksne

Forkynnelse
Team virksomhet

Peter Nasralla

Musikkarbeider – 30%
41 23 94 73
peter-nasra@haanesfrikirke.no

Lovsang i GT + andre arrangementer

Lovsang i Frik

Utvikle musikere og sangere

Ansvar utstyr og scene

Elias Røsnes

Ungdomsarbeider – 30%
98 03 49 82
Elias.rosnes@haanesfrikirke.no

Ungdomsarbeid
Konfirmantarbeid

Andreas Vestvik

Produksjonsleder (frivillig)
915 84 247
andreas.vestvik@haanesfrikirke.no

Produksjon av gudstjeneste og Leder for lyd, lys og scene

Eldsteråd

Øyvind Akselsen
450 72 000
oyvind.akselsen@haanesfrikirke.no
Leder av eldsteråd

Andreas Magnus

Stian Hansen

Monica Røsnes

Håvard Lauvland

Øivind Augland

Håvard Haugland
(Permisjon)

Diakonråd

Kenneth Timenes
91 74 56 23
ktimenes@gmail.com
Leder av diakonrådet

Linda Augland

Frode Høyland

Veilederteam

Trenger du noen å snakke med og som kan be for deg?
Hånes frikirke har et veileder/-forbønns-team med personer som er erfarne i å samtale og be for mennesker. Vi har taushetsplikt.

Astri Madsen
95 24 57 77

Cesilie Mathiesen
94 14 86 52

Egon Madsen
95 81 86 18

Erna Kjetså
90 78 85 84

Sigrun Lauvland Ek
90 10 23 10

Sveinung Undheim
90 77 41 18 (Etter kl. 17)