Tweens

P U S H

Pray until something happens

PUSH er vårt tweens arbeid og er for deg som går i 5. – 7. klasse

Vi møtes i Hånes frikirke (Hånesveien 101) tirsdager i partallsuker kl. 19.00-20.30
 til LEK og AKTIVITETER, SANG, BØNN, noe godt å SPISE og for å HØRE OM GUD.

Tirsdager i oddetallsuker har vi miniPUSH. Da samles vi i ulike hjem i aldersdelte grupper.

Vi tar fri i skolens ferier.

Ta kontakt om du lurer på noe!

Ledere i PUSH:
Ingunn Magnus | 40 42 97 46 | ingunn.magnus@haanesfrikirke.no

Datoer våren 2023:

24. januar
7. februar
(21. februar VINTERFERIE)
7. mars
21. mars
(4. april PÅSKEFERIE)
18. april
2. mai
(16.mai avlyses pga 17.mai)
30. mai
13. juni.