Elske Gud

Etterfølgelse - Elske Gud

Hånes Frikirke ønsker å hjelpe alle som er i kirken til etterfølgelse av Jesus Kristus. Å elske Gud handler om å la hans kjærlighet forme oss på tre områder. Identitet: Jeg har tatt imot Guds nåde og rettferdighet og har oppdaget min nye identitet i Jesus Kristus. Intimitet: Jeg lever ut min nye identitet i et nært fellesskap med Gud min Far. Integritet: Guds kjærlighet motiverer meg til å leve et liv i overensstemmelse med Hans vilje.

Taler: Øivind Augland
Tema: Etterfølgelse – Elske Gud.
Dato: 14. august

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Øivind Augland
Tema: Identitet
Dato: 21. august

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Stian Hansen
Tema: Intimitet
Dato: 04. september

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Taler: Andreas Magnus
Tema: Integritet

Klikk her for gruppeopplegg og undervisning

Etterfølgelse - Elske Gud introduksjon

Taler: Øivind Augland

Det første Jesus utfordret sine disipler på var: Følg meg. Vi er bare villige til å følge en person vi har tillit til, som ønsker det beste for oss, og elsker oss. Når jeg erfarer Hans kjærlighet, kan jeg elske Gud tilbake og la Hans ord og vilje forme mitt liv. Målet for etterfølgelsen er visdom og modenhet. Gud ønsker at vi skal lære å “dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne” (Romerbrevet 12:2). Det er frykt for Gud som er opphavet til visdom, kunnskap og liv (Ordspråkene 9:10; 1:7; 14;27).

Elske Gud - Identitet

Taler: Øivind Augland

Jeg har tatt imot Guds nåde og rettferdighet og har oppdaget min nye identitet i Jesus Kristus. Vår identitet er med å forme hele vårt liv, våre tanker, ord og handlinger. Identitet kan beskrives som ditt selvbilde eller selvoppfatning. Hva formes din identitet, selvoppfatning? Når vi sier ja til Jesus, skjer det en identitetsforvandling i våre liv. “Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte.. (1 Korinterbrev 5.17). Det er en endring som berører alle sider av vårt liv. Gud tar selv bolig i oss ved sin Hellige Ånd og ønsker å fortelle oss hvem vi er.

Elske Gud - Intimitet

Taler: Stian Hansen

Jeg lever ut min nye identitet i et nært fellesskap med Gud min Far.Vår nye identitet leder oss inn i et nytt intimt forhold i etterfølgelse av Jesus. Når Jesus skulle lære disiplene å be sa han: “Vår Far…” (Matteus 6:7). Vi er skapt til å leve i et nært forhold til Gud som Far. Jesus ber: “Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss.” (Johannes 17:20-21). Det som adskiller kristendom fra alle andre religioner er at vi inviteres inn til et intimt forhold med Gud vår skaper. Hvordan kan jeg leve et liv i fellesskap med Jesus i min egen hverdag? Hva betyr det og hvordan kan det se ut?

Elske Gud - Integritet

Taler: Andreas Magnus

Guds kjærlighet motiverer meg til å leve et liv i overensstemmelse med Hans vilje. Når vi erfarer at Gud har elsket oss og har gitt oss en ny identitet, kan vi få leve et liv i intimitet. Vår nye forståelse av å være rettferdig for Gud gjør at vi ikke lenger lar oss styre av skyld, skam og mindreverdighet. Guds ord og vilje er blitt den nye autoritet i våre liv og vi ønsker å leve et liv i overensstemmelse med hans vilje, i integritet. “Frykt for Herren er opphav til visdom” (Ordspråkene 9:10). Gud ønsker at vi skal lære å “dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne” (Romerbrevet 12:2).