tror vi på

Vi ønsker å være

et generasjonsfellesskap som gjør disipler gjennom å leve nær Jesus, nær hverandre og tett på samfunnet

Vår drøm er

å hver dag se mennesker forandret av Gud, vår fars kjærlighet. Vi vil være et generasjonsfellesskap som gjør mennesker til Jesu etterfølgere. Vi vil leve nær Jesus, nær hverandre i menigheten og tett på samfunnet rundt oss.
Hånes frikirke er en del av Den evangelisk lutherske frikirke som til daglig kalles Frikirken.

 

Vi tror at det er sant

det som Gud har sagt i sitt ord, Bibelen: Han er vår skaper og vår far. Far så at menneskenes synd ødelegger enormt – både i hvert enkelt menneske, i verden omkring og i relasjonene oss i mellom. Derfor sendte han Jesus Kristus, sin sønn for å frelse alle mennesker og gjenopprette ødeleggelsene. Vi tror Jesus snakker sant når han sier “Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg” (Johannes 14:6). Da Jesus døde på korset, tok han et oppgjør med all synd. Det betyr at vi kan bli tilgitt og satt i frihet. Uansett hva vi har gjort. Dette er det gode budskap: Gud har kommet til verden, ved sin sønn Jesus, for å bringe tilgivelse, nytt liv og håp til alle mennesker. Det er dette som er det evige livet: å kjenne ham som er selve livet og leve med ham. En dag skal han komme igjen. Da blir det et skille: “For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Johannes 3:16). Gud vil at alle skal bli frelst, bli et Guds barn. Dette gode budskapet ønsker vi å dele med mange flere, både i vårt eget land og andre land. Livet med Gud er et godt liv.

Når som helst

Dersom man ikke er Guds barn, men ønsker å bli det, er det slett ikke umulig: “For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.” (Romerbrevet 10:9). Man kan be omtrent sånn: “Kjære Gud, jeg innrømmer at jeg har syndet mot deg. Jeg har gjort og tenkt gale ting. Takk Jesus at du døde på korset for mine synder. Takk for at jeg kan få ta imot din frelse helt gratis. Fra i dag ønsker jeg at du skal være min Frelser og min Herre. Kom Hellige ånd og fyll meg med Guds kraft til å leve dette nye livet. Amen”

Vi er her for deg

 som har tatt i mot Jesus. For deg som har hodet fullt av spørsmål. For deg som sliter.  For deg som synes livet er bra. Ta gjerne kontakt! Les mer om de ulike samlingspunktene våre på dette nettstedet.

Dette er viktig for oss


BIBELEN – KJÆRLIGHETEN – KRAFTEN
Gud vil at vi skal følge ham. Det gjør vi når vi holder fast på det som står i Bibelen
deler Jesu kjærlighet med andre
tar imot kraft fra Den hellige ånd, ikke bare stoler på oss selv.

RELASJONER FREMFOR AKTIVITETE
Vi mener at relasjoner er viktigere enn aktiviteter. 
Vi vil derfor være forsiktige med å sette i gang en rekke aktiviteter.

HJEMMET HAR ANSVAR FOR Å LÆRE OPP BARNA I DEN KRISTNE TRO
Vi ønsker derfor å hjelpe foreldre til å utføre dette ansvaret 
på best mulig måte.

ET GENERASJONSFELLESSKAP
Vi tror at der hvor unge og gamle er glad i hverandre på tvers av generasjonene 
og gjør oppgaver sammen, blir Guds rike synlig.

BARN OG UNGE
Barn og unge har et fullverdig åndelig liv på linje med voksne. I tillegg erkjenner vi 
at de fleste som er kristne ble det før de ble 20 år. På grunn av dette ønsker vi 
at barn og unge skal ha 1. prioritet. og trenger 
opplæring i de samme verdier som voksne.

LOKAL FORANKRING – STORT PERSPEKTIV
En menighet med lokal forankring som ønsker å bety en forskjell 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt

SAMFUNNSINSTITUSJONER
Vi er åpen for at menigheten kan bygge samfunnsinstitusjoner 
(eks: undervisning av barn/unge, diakonalt arbeid) 
hvor vi tror dette er hensiktsmessig.