Teamtur

TEAMTUR

Vi i Hånes Frikirke vil gjerne være med å inspirere menigheter til å gå ut å gjøre disipler, se Guds rike i hverdagen så vel som i menigheten. Vi tror at gjennom å stå sammen, heie på hverandre dra nytte av styrkene til hverandre så vil vi se mer av hva Gud har for oss i denne tid. 

Nådegaver som blir tatt i bruk er forvaltningen av de talentene som vi er blitt gitt, vi tror at gjennom å fokusere og trene nådegaver som profeti, helbredelse, diakoni mm. Vil istandsette menigheter og enkeltpersoner til å komme inn i en tettere relasjon med Jesus. Vi tror ikke at en inspirasjonshelg vil gjøre alt dette, men vi tror at gjennom å begynne en prosess, vil vi i felleskap trekkes inn i et nærvær hvor Gud kan gjøre store ting. Vi løfter blikket sammen, vi lytter sammen og vi ønsker å gå sammen med deg og din menighet i tiden som ligger foran oss.

Vi kommer med forkynnelse, lovsang og forbedre, flere generasjoner sammen og vi vil være sammen med dere en helg. Dere som menighet dekker reise, overnatting et honorar på kr. 5 000 for opplegget. Hvis dette er noe dere kunne tenke dere, ta kontakt med Hånes Frikirke.

Vi gleder oss til å være sammen med dere.

Mer av Guds rike på jord og alt for Kongerike