Smågrupper

Smågrupper

Like viktig som gudstjenesten er menighetens små fellesskap. Her hjelper vi hverandre til å leve ut vår visjon: å leve nær Jesus, nær hverandre i menigheten og tett på samfunnet rundt oss.

mini-push-300x300
frik-hjem-sirkel-300x300
familiegrupper-230x230
voksengrupper-300x300

De fleste gruppene møtes hver 14. dag. Vi har følgende grupper:

Voksengrupper
Familiegrupper, der hele familier deltar
Mini-PUSH (5.-7 klasse)
Frik hjem (8. klasse +)
Grupper for unge voksne (18+)