Fosterhjem-ambassadør

Fosterhjem-ambassadør

Hånes Frikirke har undertegnet ambassadøravtale om rekruttering av fosterhjem

-Vi ønsker å bidra til at enda flere ønsker å bli fosterhjem, og er stolte over å kunne kalle oss fosterhjemsambassadør, sier Monica Røsnes, representant for Hånes frikirke i Kristiansand.
Monica har tidligere i år vært med på et intervju med Bufetat om fosterhjem, du kan se hele videoen her

I oktober startet Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en nasjonal dugnad for å rekruttere flere fosterhjem i tros- og livssynsorganisasjoner. Hånes Frikirke har nå inngått en ambassadøravtale med Fosterhjemtjenesten i Kristiansand. Å være ambassadør betyr at man stiller kanaler og ressurser tilgjengelig for å spre informasjon om fosterhjem i organisasjonen.

Mange barn i kristiansandsområdet venter på et nytt hjem

-Det er stort behov for fosterhjem i Agder, forteller Merete Lindtner. I Kristiansandsregionen venter akkurat nå omtrent 20 barn på et nytt hjem. De fleste er 9 år og oppover.

Bakgrunnen til at barn må flytte i fosterhjem er mange. Noen barn trenger et sted å vokse opp, mens andre barn trenger et nytt hjem bare for en periode.

Mange barn i kristiansandsområdet venter på et nytt hjem

Hvordan blir man fosterhjem?

-Du kan starte med å ta kontakt med en av våre flinke rådgivere, oppfordrer avdelingslederen. -De svarer på alt du lurer på om det å være fosterhjem, sier hun.

Kontakt fosterhjemstjenesten i Kristiansand.

Du kan også delta på et av våre digitale informasjonsmøter. Neste møte er 10.februar, men fosterhjemstjenesten har allerede planlagt flere møter. Du kan finne mer informasjon og melde deg på deres hjemmesider.  

Hvis du ønsker å gå videre i prosessen må du gå på et forberedende kurs. Kurset er helt gratis og uforpliktende. Gjennom prosessen i kurset vil du sammen med kursholderne finne ut om det å være fosterhjem er noe for deg og din familie.

F.v. Kursholder Mona Eieland Ording, avdelingsleder for Merete Lindtner og fosterhjemrådgiver Lena Kristin Øydne Bolstad, alle fra fosterhjemstjenesten i Kristiansand, Bufetat Sør, gleder seg til å holde kurs igjen.

Fakta om barnevern og forsterhjem

  • I fjor fikk 54 592 barn hjelp fra barnevernet i Norge
  • De fleste fikk hjelp hjemme i familien
  • Av de som ikke kan bo hjemme, bor de aller fleste i fosterhjem. Ved utgangen av 2019 bodde nærmere 10 00 barn i et fosterhjem
  • I Agder bor om lag 400 barn i fosterhjem
  • Det er behov for om lag 100 nye fosterhjem hvert år
  • Akkurat nå venter 90 barn i Region Sør på et fosterhjem

Kontakt fosterhjemstjenesten i Kristiansand: Tlf 466 17 900
fosterhjemstjenesten.kristiansand@bufetat.no