Utleie

Utleie

Vil du leie Hånes Frikirke?

Vi leier ut følgende rom til trening, selskaper, konserter og andre arrangementer:

Kirkesal, kafe, kjøkken og gymsal (Solkollen barnehage)

Utleiepriser 2020

Utleiekontrakt

Henvendelse sendes til utleie@haanesfrikirke.no 

For fast leie av gymsal, kontakt post@haanesfrikirke.no
Priser for leie av gymsal