Utleie

Utleie

Vil du leie Hånes Frikirke?

Vi leier ut følgende rom til trening, selskaper, konserter og andre arrangementer:

Kirkesal, kafe, kjøkken og gymsal.

Henvendelse sendes til utleie@haanesfrikirke.no eller ta kontakt med Bernd Schnell: 99 09 99 38

For fast leie av gymsal, kontakt post@haanesfrikirke.no