Konfirmasjon

Konfirmasjon

Frikirkens mål er å tilby våre ungdommer det aller beste konfirmasjonsopplegget. Vi bruker mye tid og ressurser på dette for vi anser det som viktig 

I Frikirken ønsker vi at konfirmantene skal få både kunnskap om- og kjennskap til Gud. For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig ballast for å møte livets mange utfordringer og gleder. Det er noe som er evig og uforanderlig. Noe som gir oss fotfeste i en verden i stadig forandring.  

Vi ønsker å være der for ungdommene og møte dem der de er i sin relasjon til Gud.  

Dåp

De som ikke er døpt hos oss, må derfor ta med seg dåpsattest på første samling. Dersom de ikke er døpt, kan de likevel følge Frikirkens konfirmasjonsundervisning og ta del i konfirmasjonsfesten i august. 

Sommerleir

Årets høydepunkt er utvilsomt konfirmantleiren på Evjetun siste uka i skoleferien. (Uke 33). Hånes Frikirke arrangerer leiren i samarbeid med alle frikirkene på Sørlandet. Her får man venner for livet. Mange treffes igjen på videregående skole, andre som russ. 

pris

Frikirkens konfirmantopplegg koster kr 3500,- Dette dekker materiell og kost/losji på sommerleiren. Du vil i tillegg få en flott bibel fra menigheten. Det er først og fremst sommerleiren som koster penger. 

Har du spørsmål angående vårt konfirmantopplegg er det bare å ta kontakt!

Foreldermøte: Slutten av august

Første samling: Begynnelsen av september

Presentasjonsgudstjeneste: Oktober

Sommerleiren: Uke 33 

Konfirmasjonsgudstjeneste: Siste helgen i august   

Andre arrangementer konfirmantene kan være med på finner dere på Frik Hånes sin facebook side. Frik Hånes er ungdomsarbeidet i Hånes Frikirke.