En måned i bønn

Ledelsen i Hånes Frikirke ønsker å invitere deg til å bli med på en måned i bønn og innvielse.

Oppstart blir søndag kveld 13 august kl. 1900 – 2200. Vi ønsker å gjøre to ting i løpet av måneden.

Individuelt: Bønn hver time i 25 dager.

Fra mandag 14 august kl. 06.00 til fredag 8 september kl. 2200 ønsker vi å ha en pågående bønnestafett i menigheten. Vi ønsker å mobilisere til bønn 25 dager frem til menighetsturen som er 8-10 september. Du kan melde deg på og sette av dine timer i vedlagt lenke. Mer informasjon kommer.

Lenke: Dine bønnetider

Kollektivet: Bønn hver søndag kveld.

Oppstart blir søndag kveld 13. august kl. 19.00 – 22.00.  Vi har også samlinger kl. 20.30 – 22.00 på søndagskveldene 20 og 27 august, samt 3 september. Eldsteråd, pastorer og stab vil være involvert på alle kveldene og vi håper at alle i menigheten minst setter av en kveld hvor de blir delaktig. Kveldene blir ett sted for bønn, forbønn, lovsang osv. Mer informasjon kommer.

Alpha kurs oppstart oktober 2023.

Vi ønsker også å sette fokus på forbønn for de i vårt nettverk som ikke kjenner Jesus og gi mulighet til å invitere til Alphakurs som startet opp med Alpha middag Torsdag 12 oktober.