Utbygging

Utbygging av Hånes Frikirke

Prosess og plan for utbygging

Avklaring rundt menighetens økonomiske bærekraft

Hånes Frikirke har arbeidet med en plan for utbygging i flere år. Nå begynner planene å materialisere seg. I vedlagt brosjyre og skriv som nå går ut til alle medlemmer i menigheten
finner du mer informasjon. Målet er å gjøre endelig vedtak om full eller delvis utbygging på et menighetsmøte mandag 17. juni 2024

Dette kan jeg være med å gi i økt månedlig givertjeneste eller engangsgave

Menighetens økonomiske bærekraft

På menighetens årsmøte i mars vedtok at vi i april/mai 2024 skulle gå ut til menighetens medlemmer for å avklare hvilken økonomisk bærekraft vi har i menigheten for å kunne gjøre endelig vedtak i forhold til utbygging. Vi gikk først ut ledere i menigheten for å høre om hva
de eventuelt kan forplikte seg til. Fra 12 mai går vi ut til alle medlemmer med stemmerett i
menigheten.

Hva kan du være med å gi?

Vi ønsker å utfordre deg på hva du kan være med å gi/øke i månedlig forpliktelse eventuelt i en engangsgave som går uavkortet til utbygging av kirken. Dette er en sondering, ikke en endelig forpliktelse.

Vi håper at svarene vi får vil gjenspeile den bærekraften som finnes i menigheten. Informasjon behandles konfidensielt og det er bare ledere for økonomi i diakonat (Henrik Timenes) som vil ha tilgang til hvem som gir løfter om hva.

Takker for at du vil være med å se Hånes Frikirkens visjon virkeliggjort

Takker på vegne av menighetens ledelse

 

Øivind Augland

Daglig leder