Misjon

Misjon

Mange i Hånes frikirke er involvert i misjon. Vi er tilknyttet prosjekter blant annet i Nepal og Nigeria.

De siste årene har vi hatt jevnlig kontakt med en vennskapsmenighet i Hviterussland og flere har vært på besøk hos dem. Menighetens ungdommer har i tillegg vært på misjonsturer til Moldova og Kaliningrad.

Disse prosjektene støtter vi jevnlig: Wycliffe Norge v/Lene Freitag Dawn Norge v/Øivind Augland I tillegg har frikirken som kirkesamfunn et felles misjonsarbeid som menighetene er med å drifte. Mer om frikirkens sentrale misjonsarbeid her.