Misjon

Misjon

Dette er verdiene som definerer og som styrer oss

å se en multipliserende menighetsplantingsbevegelse i Europa.

En visjon for menighetsplanting

Vi tror at menighetsplanting er Guds initiativ og at det Han som bygger sin kirke. Derfor er Bibelens autoritet grunnleggende i M4s innhold og budskap. Vi tror at menighetsplanting må skje gjennom bønn, tilbedelse og disippelskap til Jesus Kristus. Vi tror at Guds nærvær og handling i vårt liv og tjeneste er viktigere enn strategier, planer og metoder. Vi ønsker å se en multipliserende bevegelse av misjonale menigheter, ledere med Guds rikes mentalitet som søker relasjoner først og som er åpne for forandringer og forbedringer når de går inn i framtiden sammen med Gud og Hans kirke. For å lære mer om M4, klikk her.

Mange i Hånes frikirke er involvert i misjon og vi støtter ulike misjonsprosjekter. Et av de prosjektene som vi har lyst til å løfte frem er M4.

Øivind Augland er leder for M4, og Hånes Frikirke får lov til å være med å støtte M4 økonomisk, men også gjennom å være vertskap for de samlingene som skjer her i Norge. 

På videoen til høye får du et innblikk ifra en av samlingene som blitt holdt i Hånes Frikirke