Medlem

Informasjon til aktive i Hånes Frikirke

Hånes Frikirke har søndag 27 mars fått de første ukrainske flyktningene til vår menighet. De er plassert i hjem hos menighetens medlemmer. Vi venter at det vil komme flere flyktninger til oss innen kort tid. Menighetsrådet i Hånes Frikirke har arbeidet med en responsplan som er vårt arbeids dokument i forhold til flyktninger. Du kan se responsplanen nedenfor og informasjon viktige kontaktpersoner som har tatt ansvar for ulike områder. Vi har også laget ett dokument der vi har skrevet ned noen behov. Her kan du skrive inn hva du kan bidra med. Vi arbeider med å få opp en enkel ukerytme for hvordan vi best mulig kan møte og ivareta våre ukrainske venner. Den finner du også nedenfor.

Menighetens responsplan
Vårt felles arbeidsdokument

Dette kan jeg hjelpe med
Skriv inn ditt mulige bidrag

Ukeplan for våre
ukrainske venner