M4 vår historie

Den spede begynnelse

Et nettverk av norske kirkeledere og folk med erfaring fra å starte nye menigheter, samlet seg i en arbeidsgruppe  i 2007 for å be, samtale  og drøfte hvordan de kunne utvikle  en menighetsplantingsprosess som ikke bare hadde fokus på lederen, men også hele gruppen/teamet som startet. M4 Europa ble til gjennom denne prosessen.  Deres tanke var at Misjonsbefalingen er for alle troende. Og mens enhvert menneske kan være en del av et plantingsteam, er det bare noen enkelte som er kalt og utrustet til å være Lederen for en menighetsplanting.

Gruppen  utviklet en treningsmodell bestående av fire temaer, ut fra misjonsbefalingen:  Master, Mission, Multiplication og Movement.  Øivind Augland ledet dette nettverket, og ut fra dette ble M4 Europa startet i 2009.

2007 - 2009

2010 - 2015

Utover Norges grenser - fire nye nasjoner.

Latvia var det første landet som fullførte en prosess utenfor Norge. Utviklingen av M4 prosessen var på mange måter en samarbeidsprosess mellom Latvia og Norge. Fra Latvia spredte arbeidet seg til Estland.  Samtidig ble Øivind Augland invitert til å komme til Tsjekkia og Sverige for å hjelpe å starte M4 teamprosesser der. Innen utgangen er 2015 hadde et team, ledet av Øivind Augland og Arnt Jacob Holvik , startet menighetsplantingsprosesser i fem europeiske land.

Fra fem til ti nasjoner

Etter som nettverket/organisasjoner vokste, ble det viktig å opprette nasjonale lederteam. Disse ble utfordret på følgende måte:

  1. Overgivelse over tid: Forplikte seg til å gjennomføre to runder med M4 prosess.
  2. Tilpasning: Tilpasse og kontekstualisere M4prosessens innhold innen 3-5 år.
  3. Multiplisere: I løpet av 3-5 år, være med og hjelpe andre regioner/land med å starte M4-prosess.
  4. Fellesskap: Samles hvert år med alle M4 nasjonale lederteam.

I dette tidsrommet startet det prosesser i Romania, Spania, Frankrike, fransktalende Sveits og Russland. Team fra Slovakia ble med på andre syklus i Tsjekkia.

2015 - 2016

2017 - 2018

Nasjoner tjener nasjoner: Fem nye land blir med i M4.

Vi opplever at organisasjonen vokser ved at nasjoner tar ansvar for å tjene og starte i sine naboland. I denne perioden ble det startet M4 Teamprosess i Polen, Storbritannia, Finland, Ukraina og tysktalende Sveits.

M4 Ready - Rekrutteringsverktøy

Vi opplevde at det ikke fantes noe godt verktøy for å finne og utruste potensielle menighetsplantere og fremtidige ledere. Ut fra dette behovet ble M4 Ready til. Dette er en online 9-måneders prosess som sørger for tilrettelagt trening for potensielle ledere og eventuelle menighetsplantere som har et ønske om å plante, lede og se sunne menighetsfellesskap reprodusert i sin nasjon.

Det første landet som tok i bruk dette verktøyet var Norge (2019), deretter Spania og Tsjekkia (2021). Planen er å starte M4 Ready i syv land til før året er omme. 

Tyskland ble også rekruttert som den 16. nasjonen, og planlegger å starte både M4 Teamprosess og M4 Ready i 2021. 

Status i dag.
Gud er trofast.

For så langt har Gud vært med oss, og velsignet hvert steg av reisen. Vi ber, planlegger og arbeider med forventning om at Han vil fortsette å bygge sitt rike gjennom det arbeidet vi gjør i M4 Europa.

M4 feirer 10 år i Hånes Frikirke med ledere fra 20 nasjoner i Europa.

Hør historiene fra mange av lederne i europa.

2019 - 2020