Våre lokaler

Våre lokaler

I kalenderen nedenfor ser du når noen har booket et rom.
Kontakt Bernd Schnell på utleie@haanesfrikirke.no for å legge inn en bestilling.

Fargekoder:

Gymsal – lyseblå
Kafe – grønn
Kjøkken – brun
Kirkesal – gulbrun