Bevegverden

Beveg verden

Alan Platt

Forene krefter og skape bevegelse

Hånes Frikirke er på ulike måter involvert i Beveg Kristiansand og har over tid latt seg inspirere av City Changer bevegelsen under ledelse av Alan Platt fra Sør-Afrika. 

Hvordan kan menigheter bringe Tro, Håp og Kjærlighet til verden gjennom å forene krefter og skape bevegelse. Hvordan kan en menighet være en forandringsagent i byen og bydelen de er satt til å tjene? Kom og hør, bli en del av samtalen og la deg bevege. 

Vennlig hilsen

Ledelsen Hånes Frikirke