Bevegverden

BEVEG VERDEN

«City changer» lærings fellesskap i misjonalt lederskap

Vi ønsker å invitere ledere og medarbeidere i Hånes Frikirke med venner til en 9 måneders kurs i misjonalt lederskap. Det er en prosess der vi utvikler oss om ledere med et fokus på hvordan vi kan synliggjøre Guds rike til vår by og bydel. Vi drømmer om å være en menighet som mobilisere alle medlemmer til å bringe tro, håp og kjærlighet til sine hjem, arbeidsplasser og samfunnet rundt dem. Vi ønsker å være med å bevege byen vår.

Over flere år har vi hatt kontakt med ledere for bevegelsen «City Changer» og Doxa Deo i Sør-Afrika. Deres grunnlegger, og visjonære leder Alan Platt har sammen med sine kollegaer utviklet et kurs som gir en grunnleggende forståelse av deres visjon og hvordan en menighet og dens ledere kan være med på å tjene og påvirke sine om omgivelser. Dette ønsker vi å invitere deg til å bli med på.

Informasjon om kurset

Når: Fra august 2024 til mai 2025. Det blir samlinger to timer pr. måned. Vi vil ha to ulike grupper. En som samles på dagtid en på kveldstid. Samlingene på kveldstid skjer mandager fra kl. 20.00 – 22.00. På dagtid skjer det tirsdager fra kl. 09.00 – 11.00. (se oversikt datoer). To samlinger blir felles på kveldstid, samt en lørdagssamling 8. mars 2025 hvor vi får besøk av leder for Doxa Deo i Sør-afrika.

Hvor: Hånes Frikirke. Hånesveien 101, 4635 Kristiansand.

For hvem: For deg som ønsker å utvikle deg som misjonal leder og ta del i en visjon om å være en menighet som er til for å bringe Guds rike ut i byen og bydelen der du bor.

Hvordan: Det fungerer som ett læringsfellesskap. Vi har samlinger på to timer der vi kommer sammen for samtale, refleksjon og bønn. Undervisning skal være sett på forhand og er tilgjengelig på Hånes Frikirkes webside. Vi oppfordrer deg til å laste ned kursboken av første modul, samt se de tre første filmene som ligger på websiden. På den måten får du mer forståelse av hva kurset inneholder. 

Påmelding: Meld deg på gjennom link nedenfor. Det ingen betaling ved påmelding. Det skjer etter første modul medio 15. september. Påmeldingsfrist er 10. august.

Pris: 1500 kroner: For dette får du: 8 samlinger av 2 timer inkl. enkel bevertning, kurshefte, 24 undervisnings filmer, en personlig resiliense profil, samt tre bøker. To av disse vil være på norsk, en på engelsk.

Innhold: Kurset er bygd opp på 9 moduler med tre temaområder: Tjenende lederskap, åndelig mot og strategisk forståelse. Nedenfor kan du lese mer om de ulike temaene. En mer detaljert oversikt vil bli gitt på zoomsamling 12. februar kl. 21.00-22.00. Zoomlink ligger i påmelding og sendes ut til alle påmeldte. 

Forberedelse: Til hver samling må deltakeren se gjennom tre undervisningsfilmer av ca. 25 minutter, samt gjøre egne refleksjoner i personlig arbeidshefte. Det vil også være tre bøker som skal leses underveis i prosessen.

Språk: Undervisning på videoene skjer på engelsk.

Utdypning av innhold og prosess

Realitetene i mange menigheter er at 20% av dens medlemmer er aktive og tjener 80% av menneskene i menigheten. Vår drøm er å se en menighet der 100% av menigheten medlemmer opplever ett kall og ansvar for å tjene byen og bydelen der vi bor. En menighet der dens medlemmer på en naturlig måte bringer tro, håp og kjærlighet ut på sine innflytelsesarenaer, dvs. i sitt hjem, på sin arbeidsplass og i samfunnet rundt dem.

Last ned eksempel på undervisnings hefte på engelsk av modul 1 for å forstå mer av innholdet. Nedenfor finner du de tre første filmene som er forberedelse til første modul. Du må gjerne se gjennom dem. I første filmen gir Alan Platt mer forståelse av rammeverket for en misjonal leder og en misjonal kirke ut fra deres forståelse. De andre modulene blir tilgjengelig etter hvert som vi går frem i kurset. 

Innhold i kurset (picture in English – will come in Norwegian)

Tjenende lederskap:

  • Misjonalt lederskap
  • Misjonal kultur
  • Misjonal bevegelse

Åndelig mot:

  • Evangeliets dybde
  • Evangeliets bredde
  • Lederens liv

Strategisk forståelse:

  • Misjonalt individ
  • Misjonal kirke
  • Misjonalt økosystem

Undervisningsfilmer til modul 1

Alan platt underviser over tema: The misional Framework

Lance Witt underviser over tema: Soul Care session 1

Alan Platt underviser over tema: The full Gospel